Visie

In de eerste levensjaren legt het kind de basis voor de rest van zijn leven. We zien het als onze taak om daaraan bij te dragen. Wij willen met onze kinderopvang een waardevolle bijdrage leveren aan gezinnen, door de kinderen op te vangen in een kleinschalige opvang met een warme en huiselijke sfeer. Waar kinderen zich thuis voelen.

Wij zorgen ervoor dat ouders hun kind met een gerust hart bij ons achterlaten. Wetende dat er goed voor ze gezorgd wordt. Dat ze gehoord en gezien worden. Dat ze zich ontwikkelen. En wetende dat ze plezier hebben en getroost worden als dat plezier even ver te zoeken is.

Wij staan naast de ouder als het om opvoeden gaat. De ouder is verantwoordelijk voor de opvoeding en wij zijn dat binnen ons vakgebied ook. Wij zijn partners in de opvoeding en we zijn er ondersteunend, voor ouder en kind. We hebben de mooie taak kinderen een plaats te bieden waarin we ze helpen de wereld stap voor stap te ontdekken. Op hun eigen tempo en met respect voor het individu. Bij kinderopvang At Home is het net als thuis, alleen ben je onderdeel van een grotere groep leeftijdsgenootjes. Onderdeel zijn van een groep levert kansen op om dingen te leren die je alleen kunt leren van en met leeftijdsgenootjes. Op die manier dragen we bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen waarbij (emotionele) veiligheid wordt gewaarborgd. Een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen, als het naar zijn zin heeft en zich prettig voelt.

We stellen onszelf vaak de vraag ‘handelen we in het belang van de kinderen?’. Dat houdt ons scherp en maakt dat we iedere dag opnieuw bewust bezig zijn met ons pedagogisch handelen. We zijn niet bang voor verandering als de veranderende wereld daarom vraagt. We zoeken dagelijks naar de balans tussen veiligheid en uitdaging. Kinderen willen van nature leren en ontwikkelen en dat doen ze spelenderwijs. Bij ons is het elke dag weer vertrouwd door de vaste rituelen en de warme betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers. Geen dag is hetzelfde en toch ook weer wel.

De ontwikkeling van kinderen is bij ons van belang; het bijdragen aan en volgen van de ontwikkeling des te meer. Wat valt ons op? Waar liggen de talenten? Waaraan kunnen we werken? Is dit herkenbaar voor de ouder? Dat vraagt betrokkenheid van het team en de ouder(s). Dat mogen we van elkaar verwachten als het om kinderen gaat.

Missie:

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:

– kinderen af te schermen van grote risico’s
– kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
– kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling